NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai, solamita.lt, interneto svetainei, kurios savininkė Solamita Lukauskė (individ. veikl. pažymėjimas Nr. 868579).

1.2. Naudojimosi sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp visų interneto svetainės https://solamita.lt/ vartotojų (toliau – Vartotojas) ir svetainės savininkės Solamitos Lukauskės, kylančius Vartotojui naudojantis svetainėje pateikiama informacija bei teikiamomis paslaugomis.

1.3. Vartotojas (svetainės solamita.lt lankytojas) naudodamasis mokamomis arba nemokamomis svetainės solamita.lt paslaugomis ir viešai pasiekiamu turiniu, automatiškai sutinka laikytis šių naudojimosi sąlygų.

1.4. Solamita.lt Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją solamita.lt svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę. Prisijungdami prie solamita.lt svetainės ir/ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šioje svetainėje arba per ją, Jūs sutinkate laikytis šių Naudojimosi sąlygų.

1.5. Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, Solamita Lukauskė turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti/panaikinti Vartotojo galimybę naudotis solamita.lt svetaine, ištrinti/panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją.

2. Naudojimosi interneto svetaine bei paslaugomis apribojimai

2.1. Solamita.lt svetainė ir jos administracija neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šioje svetainėje arba per šią svetainę, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Solamita.lt administracija pasilieka teisę bet kada papildyti ir pakeisti informaciją ar kitą turinį šioje svetainėje be išankstinio įspėjimo.

2.2. Solamita.lt neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

2.3. Solamita.lt svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent solamita.lt aiškiai praneša priešingai.

3. Autorių teisės ir prekių ženklai

3.1. Solamita Lukauskė ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

3.2. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

3.3. Solamita.lt svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad Solamita.lt elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

3.4. Paskelbdamas Solamita.lt svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia Solamita.lt teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės.

4. Nuorodos

4.1. Solamita.lt svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams solamita.lt neatsako.

4.2. Vartotojams draudžiama solamita.lt svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan.

4.3. Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Solamita.lt gali reguliariai peržiūrėti vartotojų komentarus bei atsisakyti priimti ar/ir pašalinti komentarus, kurie yra:

– Bet kokia neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, niekinanti, nepakanti, rasistinė, etinė ar kitokia užgauli informacija, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, kuri skatina nusikalsti, kelia grėsmę visuomenės gerovei bei kitaip pažeidžia šalies ir tarptautinius įstatymus.

– Reklama ar susiję su prekyba.

– Komentarai, kurie publikuojami prisidengiant kitu vartotoju.

– Asmeninė informacija, pvz. komentarai, kuriuose minimi telefono numeris, asmens kodas, sąskaitų numeriai, adresas, darbovietė.

– Komentarai, kurie siūlo parsisiųsti autorinėmis teisėmis apsaugotą ar privačią informaciją.

– Daugybiniai pakartotiniai to paties vartotojo komentarai, išsakantys tą pačią mintį.

5. Asmens duomenys

5.1. Asmeniniai duomenys, pateikti šioje interneto svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šiose naudojimosi sąlygose. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

– Įsigyti prekes ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje;

– Interneto svetainei administruoti;

– Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią interneto svetainę asmeniniams poreikiams;

– Turint Jūsų sutikimą siųsti Jums el. paštu mūsų naujienlaiškį (Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad naujienlaiškis būtų Jums siunčiamas);

– mes neteiksime jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.2. Solamita.lt imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindami teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

6. Mokamos paslaugos

6.1. Vartotojas solamita.lt svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias prekes ir paslaugas – sveikos mitybos, sveiko maisto gaminimo ir kitas programas, mokymus, kursus, mitybos planus, individualias mitybos konsultacijas, elektronines knygas (el. knygas) įvairiomis sveikatai palankios mitybos temomis, informacinius gidus, receptų knygeles ir vaizdo įrašus. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas.

7. Atsakomybės apribojimas

7.1. Šios svetainės turinys pateikiamas pagal „kaip yra” ir „kiek prieinama” principus. Solamita Lukauskė neteikia jokių garantijų dėl šio svetainės ar jo turinio.

7.2. Solamita.lt svetainėje bei virtualioje parduotuvėje parduodamoje medžiagoje pateikta informacinio pobūdžio informacija. Ši informacija negali būti laikoma medicininiu patarimu. Ji nėra pritaikyta konkrečioms faktinėms aplinkybėms, su kuriomis gali susidurti Vartotojas. Visa pateikiama informacija turi būti vertinama pasitarus su specialistais ir dėl šios informacijos panaudojimo sprendžia pats Vartotojas. Solamita.lt neteikia profesionalių gydymo, diagnozės ar medicininių prognozių paslaugų. Kilus abejonių dėl savo sveikatos rekomenduojama konsultuotis su savo gydytoju.

7.3. Solamita.lt neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine ar virtualioje parduotuvėje parduodama informacine medžiaga net ir tuo atveju, jei solamita.lt galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus.

7.4. Solamita.lt neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

7.5. Solamita.lt neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių solamita.lt negali kontroliuoti.

8. Slapukai

8.1. Solamita.lt svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelės apimties duomenų rinkinys, perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

8.2. Naudojant slapukus solamita.lt gali gauti informaciją apie jūsų naršymą svetainėje, kuri padeda pateikti aktualią informaciją, tobulinti solamita.lt svetainę, jos valdymą bei turinį.

8.3. Vartotojas prisijungdamas prie solamita.lt tinklalapio yra informuojamas apie slapukų naudojimą bei yra gaunamas jo sutikimas dėl slapukų. Slapukus atsisakyti ar ištrinti galima per naršyklės nustatymus.

8.4. Solamita.lt svetainėje yra naudojami šie slapukų tipai:

– Google Analytics. Renkama informacija: kliento elgsena Svetainėje, apsilankymų skaičius, trukmė, data, naršyklės ir įrenginių informacija, IP adresas, demografiniai ir geografiniai rodikliai ir kita informacija, kurią renka Google Analytics. Daugiau: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

– CleanTalk apsaugos nuo įsilaužėlių. Daugiau: https://cleantalk.org/help/cleantalk-gdrp-compliance

– Jetpack apsaugos įskiepio slapukas reikalingas identifikuoti sesiją. Daugiau: https://jetpack.com/support/privacy/

9. Komentarai

9.1. Komentarai skirti šios internetinės svetainės lankytojams laisvai reikšti nuomonę. Kai lankytojas pakomentuoja įrašą, mes išsaugome informaciją, kurią lankytojas pats įveda į laukelius ir papildomai – lankytojo IP adresą bei naršyklės agento informaciją. Ši informacija mums reikalinga, kad galėtume automatiškai aptikti ir sustabdyti netikrus komentarus – šlamštą (Spam).

9.2. Kai lankytojas pakomentuoja įrašą, jis gali pasirinkti išsaugoti tokią informaciją kaip vardas, el. pašto adresas ir svetainės adresą slapukų pavidalu. Ši funkcija skirta tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų dar kartą suvedinėti tų pačių duomenų. Šie slapukai saugomi lankytojų naršyklėje vienerius metus.

9.3. Solamita.lt lankytojų komentarai yra tikrinami per trečiųjų šalių sistemas skirtas šlamšto aptikimui.

10. Pinigų grąžinimas

10.1. Pinigai už įsigytas virtualias prekes, tokias kaip mitybos planai, elektroninės knygos, informacinės knygelės, receptų knygelės ir kiti elektroniniai leidiniai, nėra grąžinamos.

11. Naudojimosi sąlygų keitimas

11.1. Kadangi solamita.lt svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Solamita Lukauskė turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas.

11.2. Solamita Lukauskė praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

11.3. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

12. Prašymai ir skundai

12.1. Prašymą / skundą dėl solamita.lt svetainėje įsigytos virtualios prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su šia svetaine prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu info@solamita.lt

Redakcija: 2020 balandžio 14 d.