Atsakomybės apribojimas ir solamita.lt svetainės naudojimosi sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai, solamita.lt, interneto svetainei.

1.2. Vartotojas (svetainės solamita.lt lankytojas) naudodamasis mokamomis arba nemokamomis svetainės solamita.lt paslaugomis ir viešai pasiekiamu turiniu, automatiškai sutinka laikytis šių naudojimosi sąlygų.

1.3. Solamita.lt Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją solamita.lt svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę.

1.4. Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, solamita.lt turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti/panaikinti Vartotojo galimybę naudotis solamita.lt svetaine, ištrinti/panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją.

2. Naudojimosi interneto svetaine bei paslaugomis apribojimai

2.1. Solamita.lt yra informacinė svetainė, žmonėms, besidomintiems sveika gyvensena.

2.2. Solamita.lt pateikiama informacija remiasi vienu arba daugiau šaltinių, įvairių mokslinių tyrimų rezultatais ir kitais rašytiniais šaltiniais ir apibendrinant pateikia informaciją paprasčiau ir/arba patogiau ir/arba suprantamiau Lietuvos rinkai, pavyzdžiui valstybine Lietuvos kalba.

2.3. Solamita.lt svetainė ir jos administracija neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šioje svetainėje arba per šią svetainę, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Solamita.lt administracija pasilieka teisę bet kada papildyti ir pakeisti informaciją ar kitą turinį šioje svetainėje be išankstinio įspėjimo.

2.4. Solamita.lt neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

2.5. Solamita.lt administracija pasilieka teisę be perspėjimo trinti ir redaguoti komentarus ar įrašus forume, kurie yra įžeidžiančio pobūdžio, skatina diskriminaciją arba juose yra reklamuojamas produktas arba paslauga. Tokiems lankytojams gali būti užblokuotas priėjimas prie Solamita.lt svetainės ir jos turinio.

2.6. Solamita.lt svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent solamita.lt aiškiai praneša priešingai.

2.7. Solamita.lt administracija neatsako už šioje svetainėje talpinamų reklamų turinį ir jų tikslumą.

Jeigu kyla kokių nors klausimų, pastebėjote netikslumų arba turite pasiūlymų prašome kreiptis: info@solamita.lt

2.8. Vartotojas pats atsako ir laisva valia pasirenka ar verta pasitikėti informacija pateikiama solamita.lt svetainėje.

3. Autorių teisės ir prekių ženklai

3.1. Solamita.lt ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui.

3.2. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

3.3. Solamita.lt svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad Solamita.lt elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

3.4. Paskelbdamas Solamita.lt svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia Solamita.lt teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės.

4. Nuorodos

4.1. Šiame internetiniame tinklalapyje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis vartotojui išeiti iš šios svetainės siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje svetainėje per nuorodas.

4.2. Solamita.lt negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti susijusios svetainės turinio. Mes neatsakome už susijusios svetainės turinį ir aiškiai nuo jo atsiribojame. Tai, kad internetinėje svetinėje yra pateikta nuoroda į trečiųjų šalių puslapį nereiškia, kad solamita.lt palaiko ar remia svetainės savininkus ar tiekėjus, jeigu su solamita.lt raštu nėra susitarta kitaip.

4.3. Vartotojai prisiima riziką rinkdami ir naudodami bet kokią informaciją rastą internete. Solamita.lt siūlo įsitikinti, kad suprantate prisiimamą riziką prieš rinkdami ir naudodami informaciją gautą iš susijusių svetainių.

4.4. Vartotojams draudžiama solamita.lt svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan.

4.5. Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Solamita.lt gali reguliariai peržiūrėti vartotojų komentarus ir įrašus forume bei atsisakyti priimti ar/ir pašalinti komentarus ir įrašus forume, kurie yra:

  • Bet kokia neteisėta, žalinga, grasinanti, užgauli, priekabiaujanti, įžeidžianti, vulgari, nepadori, niekinanti, nepakanti, rasistinė, etinė ar kitokia užgauli informacija, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokia informacija, kuri skatina nusikalsti, kelia grėsmę visuomenės gerovei bei kitaip pažeidžia šalies ir tarptautinius įstatymus.
  • Reklama ar susiję su prekyba.
  • Komentarai, kurie publikuojami prisidengiant kitu vartotoju.
  • Asmeninė informacija, pvz. komentarai, kuriuose minimi telefono numeris, asmens kodas, sąskaitų numeriai, adresas, darbovietė.
  • Komentarai, kurie siūlo parsisiųsti autorinėmis teisėmis apsaugotą ar privačią informaciją.
  • Daugybiniai pakartotiniai to paties vartotojo komentarai, išsakantys tą pačią mintį.

Solamita.lt administracija bus dėkinga už atitinkamas Jūsų nuorodas, pranešančias apie netinkamus komentarus ir žinutes svetainėje.

5. Asmens duomenys

5.1. Solamita.lt turi teisę tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar vėliau Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis solamita.lt sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

5.3. Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis solamita.lt svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi solamita.lt duomenų bazėje 10 metų.

5.4. Solamita.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui įstatymo numatyta tvarka.

5.5. Solamita.lt naudos Asmens duomenis šios svetainės bei susijusių įmonės paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

5.6. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia Solamita.lt teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus.

5.7. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Solamita.lt el.paštu info@solamita.lt arba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Solamita.lt valdyti ir naudoti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir naudoti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir naudoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.

5.8. Solamita.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimosi sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

5.9. Mes imamės visų priemonių, kad apsaugotume Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindami teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

5.10. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.

5.11. Neatsakėme į kurį nors jums iškilusį klausimą? Prašome kreiptis el. paštu: info@solamita.lt ir mielai atsakysime.

6. Mokamos paslaugos

6.1. Vartotojas solamita.lt svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias paslaugas – sveikos mitybos konsultacijas, mokymus, kursus, mitybos planus, e-knygas, vaizdo įrašus ir dovanų kuponus. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas.

7. Atsakomybės apribojimas

7.1. Solamita.lt neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje pateiktą informaciją. Šios internetinės svetainės tikslai yra suteikti informacijos, kuria remiantis Vartotojas galėtų greičiau identifikuoti tikslesnį galimos konsultacijos šaltinį, labiausiai tinkantį pagal esamą situaciją, sklaida, o ne teikti profesionalias gydymo, diagnozės ar medicininių prognozių paslaugas. Kilus abejonių dėl savo sveikatos rekomenduojama konsultuotis su savo gydytoju.

7.2. Solamita.lt neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine, net ir tuo atveju, jei solamita.lt galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus.

7.3. Svetainėje esanti informacija yra bendro pobūdžio informacijos šaltinis. Ši informacija negali būti laikoma medicininiu patarimu. Ji nėra pritaikyta konkrečioms faktinėms aplinkybėms, su kuriomis gali susidurti Vartotojas. Visa svetainėje pateikiama informacija, nuomonė ir patarimai turi būti vertinami pasitarus su specialistais ir dėl šios informacijos panaudojimo sprendžia pats Vartotojas.

7.4. Konsultacijose, mitybos planuose bei pridedamoje medžiagoje pateikta bet kokia informacija, taip pat informacija, pateikta bet kokia forma (žodžiu, raštu ir pan.) turi būti laikoma rekomendacija, kurios rezultatas yra individualus ir priklausantis ne tik nuo mitybos pokyčių, bet ir nuo Vartotojo asmeninių veiksmų bei kitų aplinkybių. Klientas supranta ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pateikta informacija bei rekomendacijos gali turėti kitokį individualų galutinį poveikį (efektą) nei yra siekiama. Taip pat įspėjame, kad jei turite jus prižiūrinčių gydytojų rekomendacijas pirmiausia būtina laikytis jų ir tik tuomet šioje medžiagoje, konsultacijose ar kursuose bei seminaruose pateikiamų rekomendacijų. Kilus klausimams rekomenduojame kreiptis į solamita.lt darbuotojus, jog galėtų jus nukreipti tinkama linkme.

7.5. Solamita.lt negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti pasirinktų tikslų dėl individualių organizmo savybių.

7.6. Solamita.lt neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

7.7. Solamita.lt neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Solamita.lt negali kontroliuoti.

7.8. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Vartotojas įsipareigoja: 1) saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys; 2) nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims. Solamita.lt neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

8. Slapukai

8.1. Solamita.lt svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.

8.2. Dalis šioje svetainėje naudojamų slapukų reikalingi pagrindinėms Svetainės funkcijoms, pvz., siekiant suteikti saugų prisijungimą arba įsiminti, kokią informaciją išsaugojote komentavimo laukeliuose, kad tos pačios informacijos nereikėtų suvesti dar kartą; tačiau slapukus mes taip pat naudojame ir analizuodami naudojimąsi Svetaine (kad galėtume įvertinti ir pagerinti jos veikimą); reklamos slapukus naudoja reklamos įmonės, kad pateiktų Jūsų interesus atitinkančią reklamą.

8.3. Taip pat slapukus naudojame, rinkdami informaciją apie Jūsų įrenginį, kuriuo naršote šioje svetainėje, žinodami kokiu įrenginiu naršote ir su tuo susijusią informaciją galime geriau pritaikyti savo Svetainę Jūsų poreikiams ir interesams, užtikrinti, kad mūsų Svetainė būtų geriau pritaikyta įvairiems įrenginiams ir veiktų sklandžiau.

8.4. Savo svetainėje naudojame statistinius duomenis renkančią trečiųjų šalių programinę įrangą – „Google Analytics“, kuri įrašo slapukus į jūsų kompiuterį. Ši informacija yra anoniminė ir pagal ją nėra įmanoma atpažinti, koks konkrečiai lankytojas atliko tam tikrus veiksmus svetainėje. Ši informacija mums yra reikalinga, kad galėtume tobulinti svetainės veikimą analizuodami lankytojų naršymo įpročius ir stebėti, kaip mums tai sekasi. Plačiau apie „Google Analytics“ slapukus ir kaip yra saugomi surinkti duomenys, galite paskaityti čia: Google Privatumas ir sąlygos.

8.5. Naudodami „Google Analytics“, nustatėme paslaugą, kad, kai tik duomenis gauna „Analytics Collection Network“, dar prieš išsaugant ar apdorojant duomenis, Jūsų IP adresas būtų anonimizuotas. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ sekimo visose Svetainėse, apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8.6. Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės naršyklės (Internet Explorer, Chrome ir kt.) nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

9. Komentarai

9.1. Komentarai skirti šios internetinės svetainės lankytojams laisvai reikšti nuomonę. Kai lankytojas pakomentuoja įrašą, mes išsaugome informaciją, kurią lankytojas pats įveda į laukelius ir papildomai – lankytojo IP adresą bei naršyklės agento informaciją. Ši informacija mums reikalinga, kad galėtume automatiškai aptikti ir sustabdyti netikrus komentarus – šlamštą (Spam).

9.2. Kai lankytojas pakomentuoja įrašą, jis gali pasirinkti išsaugoti tokią informaciją kaip vardas, el. pašto adresas ir svetainės adresą slapukų (cookies) pavidalu. Ši funkcija skirta tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų dar kartą suvedinėti tų pačių duomenų. Šie slapukai (cookies) saugomi lankytojų naršyklėje vienerius metus.

9.3. Lankytojų komentarai gali būti tikrinami per automatines (trečiųjų šalių) sistemas skirtas šlamšto (spam) aptikimui.

9.4. Jeigu jūs pakomentavote šioje svetainėje, jūs galite paprašyti suteikti visą informaciją apie jus, kurią turime. Jūs taip pat galite paprašyti, kad visa informacija, kurią mums pateikėte, būtų ištrinta. Tačiau į tai neįeina duomenys, kuriuos privalome saugoti administraciniais, teisiniais ir saugumo tikslais. Norėdami su mumis susisiekti, prašome kreiptis el. paštu: info@solamita.lt

10. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas

10.1. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad gavus konsultaciją, mitybos planą, e-knygą ar įrašą paslauga yra laikoma pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas.

10.2 Už konsultacijas ar mokymus iš anksto sumokėti pinigai elektroniniu būdu ar grynais yra prilyginama bilieto įsigijimui. Pirkėjai neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą prieš įsigyjant konsultacijas apsvarstykite, ar galėsite dalyvauti konsultacijose, įvertindami datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas. Nesudalyvavus konsultacijoje ji nėra kompensuojama kita konsultacija, mitybos planu ar mokymais.

10.3 Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas solamita.lt padarys visos sumos grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas per 10 darbo dienų.

10.4 Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, solamita.lt turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Bendrovė asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai solamita.lt asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, solamita.lt turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo.

10.6. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju solamita.lt gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Solamita.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje solamita.lt, tačiau Vartotojui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas.

11. Naudojimosi sąlygų keitimas

11.1. Kadangi solamita.lt Svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, solamita.lt turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas.

11.2. Solamita.lt praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

11.3. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

11.4. Naudojimosi sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir solamita.lt laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su solamita.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Naudojimosi sąlygas.